İŞ BU SÖZLEŞME, WWW.CARGOCONTEYNER.COM ÜZERİNDEN SÜREKLİ ERİŞİLEBİLİR OLUP, İLANEN YAYINLANMAKTADIR,HİZMET KİRALAYAN HERKES, ÖNCEDEN BU SÖZLEŞMEYİ OKUMUŞ, ANLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILIR.

 1. TARAFLAR
  Burcak Evre MarsaMasa Ajans ve Reklam “CargoConteyner” olarak anılacaktır.
  -  Kullanıcı, www.cargoconteyner.com web sitesini kullanan kişi ya da kuruluşu (yani sizi) ifade eder.

   
 2. SÖZLEŞME KONUSU
  Cargoconteyner.com Hizmetlerince üretilen ‘’Mağaza ‘' aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre, Kullanıcı tarafından kiralanması ve kullanımının sağlanması.
 1. MAĞAZA TÜRLERİNİN TEMİN EDİLMESİ
  Cargoconteyner içerisinde yer alan Mağaza türleri ve fiyat bilgileri güncel olarak www.cargoconteyner.com yeni üye oluşturma esnasında paketler halinde kullanıcıya belirtildiği gibidir.

3.1.Mağazalar, tek bir Mağaza adı üzerine tanımlanır ve bu Mağaza adından başka bir mağaza adında veya alt mağaza adında kullanılamaz. Kullanıcı, kiralama sürelerine göre ayırılmış paketlerden kendisi için uygun gördüğü Paket türlerinden herhangi birini tercih edecektir.

3.2. 1 Aylık Başlangıç Paketi
Özelik ile ve kesinlikle Resmi İzin belgesi olmadan .(Replika ) Patentli bir marka adını mağaza adı olarak belirlenmesi yasaktır. Bu paket türünde kullanıcı sadece 1 aylık olarak kiralar ve bir ay sonunda üyeliği son bulunca aynı paketi tekrar aynı Mağaza adı ile Alamaz. Bir aylık deneme paketi isminden de belli olduğu gibi bir ay için sınırlandırılmış olup kullanıcı Mağaza Hizmeti almaya devam etmek ister ise diğer paketlerden dilediğini seçe bilir. Şayet Kullanıcı 1 aylık paket süresi dolmadan diğer paketlerden birini alır ise talebi doğrultusunda ya da tercihi doğrultusunda 1Aylık başlangıç paketindeki mağazası kapatılmadan yeni paket süresince ile devam eder. Şayet 1aylık Başlangıç paket süresi dolan kullanıcı farklı pakete geçiş yapmaz ise Bir ay sonra Paket süresi dolan kullanıcının mağaza hizmeti son bulur ve mağaza kapatılır


3.3. Diğer Paketler
Özelik ile ve kesinlikle Resmi İzin belgesi olmadan .(Replika ) Patentli bir marka adını mağaza adı olarak belirlenmesi yasaktır. Bu Mağaza paketleri 3 Farklı süreler ve fiyatlar ile belirlenmiş olup, Paketler üzerisin de fiyat ve süre belirtilmiştir. Paketler 3 aylık , 6 aylık , 9 Aylık olarak kiralanır ve Kullanıcı ’nın Belirleyeceği Mağaza adı ile Hizmete açılır. Açılan mağaza adı kesinlikle Başka kurum , kuruluş ve kişi tarafından Patentli Olmayan bir Mağaza Adı Seçmek zorundadır, Kullanıcı Hizmet almak için formu doldururken doğru eksiksiz ve güncel bilgiler ile başvurusunu yapmak zorunluluğu  vardır. Belirlenen kurallara uymayan kullanıcının hesabı askıya alınır ve kuralara uygun hale getirildiği taktirde aktif hale alınır, doğrulanmayan bilgiler yada eksik olan bilgiler yada düzeltilmesi gerekirken düzeltilmeyen ve kuralara uymayan hesap, kullanıcıya buradaki uyarı ve açıklamalar yapılmış olup tekrar bir açıklama yapmadan kapatmatılır.Gerek mağaza adı gerekse kullanıcının sorumluluğun da olan tüm sorumluluklardan kullanıcı sorumludur doğacak her hangi bir zarardan www.cargoconteyner.com ve yetkilileri sorumlu değildir. Aksi taktirde doğaca Bu kuralların herhangi bir şekilde Kullanıcı nın kabullenmemesi, yada kurallara uymaması durumunda, kullanıcı satın almış olduğu Paketi, yada paketleri fark etmeksizin iptal edileceğini ve yapılan ödemenin hiçbir koşulda iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

 

 1. www.cargoconteyner.com web sitesi üzerinden sağlanmakta ve işletilmektedir. Kullanıcı kiraladığı paket bilgilerine www.cargoconteyner.com  web sitesi üzerinden müşteri bilgileri ile giriş sağlayarak ulaşabilecek ve yönetim panel bilgilerini girerek Paketini kapsayan mağazasını yönete bilecektir.

 1. PAKET DEĞİŞİMİ VE İPTAL
  Paket temini yapıldıktan sonra 1Aylık başlangıç paketi ve 3aylık paket, türlerinde herhangi bir şekilde Paket bilgisi değişimi, veya iptali yapılmaz. İptal işleminin yapılabilmesi için, Mağaza özeliklerin de bulunmayan herhangi bir özellik, yazılımın Mağaza’nın, hatalı veya kusurlu olduğu anlamına gelmez. Kullanıcı, mağaza paketini kiralamadan önce,www.cargoconteyner.com de yer alan her hangi bir mağazaya ziyaretçi gözü ile göz atarak baştan uca incelemek gerektiği takdirde Cargoconteyner.com yetkililerin den bilgi istemek ve kendisine uygun olup olmadığını teyit etmek ile yükümlüdür. Kullanıcı bunu kabul ve beyan eder.

   
 2. TEKNİK DESTEK
  6.1. Kullanıcı, kiraladığı cargoconteyner.com içerisinde yer alan mağazası ile ilgili olarak dilediği zaman teknik destek isteme hakkına sahiptir. Kullanıcı, teknik destek taleplerini www.cargoconteyner.com web sitesi üzerinden müşteri girişi sağlayarak “Whatsapp yada telefon numaraları ” aracılığı ile destek alabilecektir. Bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder. Teknik destek yanıtlanma süreleri, yoğunluk durumuna bağlı olarak ortalama 24 saati bulabilir. Kullanıcı bu durumu kabul etmektedir. Teknik destek hizmetleri, Mağazaların standart işleyişi ve yaşanacak sorun, hata ve problemler ile ilgilidir. Bunun dışında kalan hususlar destek kapsamında değildir.


  6.2. Kullanıcı, Mağaza paketleri "standart işleyişi dışında kalan" tüm hususlar için, ücreti mukabilinde destek hizmeti alacağını, Cargoconteyner.com bu gibi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destek hizmeti veremeyeceğini kabul ve beyan eder.


   
 3. LİSANS ÖDEMELERİ VE ÖDEMELERİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ
  Cargoconteyner.com Paket ödemeleri, Paket temini aşamasında kredi kartı veya banka transferi yolu ile peşinen yapılır. Aylık kiralama yolu ile temin edilen Paketlerin her bir Paket dönemi Farklıdır. Son ödeme tarihi geçmiş Paketlerin son ödeme gününün ertesi günü askıya alınır ve ödeme yapılmaması durumunda iptal edilerek pakete dahil olan mağaza cargoconteyner.com dan silinir. Askıya alınan Paket’e ( Mağaza) bağlı bulunan kullanıcıya web sitesi üzerinde, otomatik olarak bir Mağaza uyarısı görüntülenecektir. Kullanıcı bunu peşinen kabul ve beyan eder. Yaklaşan ödemeler müşteriye SMS ve Mail yoluyla bildirilmektedir. Müşteri son ödemelerini ve ödeme vadelerini kendi kontrol etmekle sorumludur. Müşteri kendisine ait olan Geciken ve Temerrüre düşen ödemelerden dolayı otomatik kapatılan Paketlerden (Mağazalardan) müşterinin kendisi sorumludur. Cargoconteyner.com’un SMS ve Mail dışında herhangi bir bildirim yapma zorunluluğu yoktur.

   
 4. GÜNCELLEMELER
  Cargoconteyner.com site güncellemeleri cargoconteyner.com’a ait olup, Mağaza ürün bilgi ve diğer güncellemeler Mağaza sahipleri olan kullanıcıların sorumluluğunda olmaktadır.

   


 

 1. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
  Cargoconteyner.com dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  10.1. Cargoconteyner.com da yer alan Kullanıcı nın ,Mağaza adı, Yetkili Kişi Ad Soyadı, Telefon numarası, iş Telefonu, Mail adresi, web sitesi adı ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları web işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sözleşmeye konu ürün ve hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

  10.2. Cargoconteyner.com web sitesi yazılımı hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Bütünü veya bir kısmı izinsiz olarak kullanılamaz.

   
 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
  İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

   
 2. TEBLİGAT
  İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, cargoconteyner.com'un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

   
 3. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Formun Altı